Profil firmy

Spoločnosť CMM IMPORT EXPORT s.r.o bola založená v roku 1996 a má sídlo v  Bratislave. Pracuje v oblasti zdravotníckej techniky a obnoviteľných zdrojov energie – Slnka a Vetra.

Divízia „Zdravotnícka technika“ sa zaoberá predajom a servisom zdravotníckych prístrojov v sortimentoch: rádiodiagnostika, sterilizácia, dýchacia a narkotizačná technika, stomatológia, rehabilitácia (vodoliečba, elektroliečba), lekárska elektronika a optika.

Predmetom činnosti divízie „Fotovoltaické a veterné systémy“ je návrh, predaj, realizácia a servis fotovoltaických a veterných systémov.Navigácia:  Spoločnosť >> Profil firmy