Úvod

Človek v súčasnom svete berie elektrickú energiu a všetky vymoženosti, ktoré s  jej využitím súvisia, ako samozrejmú súčasť každodenného života. Niet pochybností o tom, že význam elektrickej energie bude v blízkej aj vzdialenej budúcnosti neustále rásť, a preto ľudia neustále hľadajú cesty ako ju získať čo najjednoduchšie a súčasne bez zbytočných negatívnych vplyvov na životné prostredie. Technický pokrok, ktorého sme v poslednom desaťročí svedkami, nám prináša možnosti riešenia, aké ešte pred niekoľko málo rokmi boli výlučnou výsadou vojenských, prípadne kozmických technológií. Využitie slnka a vetra na výrobu elektrickej energie patrí do tejto oblasti.

Čiže,ak vlastníte chatu, chalupu, karavan alebo akýkoľvek iný objekt v mieste bez prístupu verejnej elektrickej siete a chcete využívať bez obmedzenia rôzne spotrebiče ako rádio, televízor, chladničku, PC, čerpadlo, osvetlenie, alarm atď., fotovoltaické a veterné systémy Vám ponúkajú elegantné riešenie. Ponúkané zariadenia je možné použiť aj v prípade výpadku verejnej rozvodnej siete na nepretržitú dodávku elektrickej energie do vami vybraných spotrebičov (alarm, plynový kotol, chladnička,...).V prípade prebytku elektrickej energie z vášho náhradného zdroja je možnosť dodávať elektrickú energiu priamo do verejnej siete.Navigácia:  Elektrina zo slnka a vetra >> Úvod