Elektrina zo slnka a vetra
Zdravotnícka technika
Návrh a realizácia

Podľa požiadaviek zákazníka firma CMM IMPORT EXPORT s.r.o. realizuje montáž fotovoltaických, veterných a kombinovaných systémov (prípadne ich komponentov) prostredníctvom svojich vyškolených pracovníkov po celom území SR.

Pracovníci firmy CMM IMPORT EXPORT s.r.o. vyhotovia na požiadanie zákazníka návrh a cenovú kalkuláciu optimálneho fotovoltaického a veterného systému (prípadne ich kombináciu) na základe dodaných vstupných údajov . Stačí vyplniť uvedený energetický dotazník a poslať ho e-mailom, poštou, prípadne ho doručiť osobne. Naša spoločnosť sa zaväzuje použiť dané informácie výhradne na účel vyhotovenia návrhu systému a neposkytovať ich tretím osobám.

Stiahnite si Energetický dotazník na výpočet systému (870 kB). Dotazník je vo formáte pdf, pre jeho správne zobrazenie a vytlačenie je potrebný program Acrobat Reader.Navigácia:  Návrh a realizácia >> Elektrina zo slnka a vetra