Olovené kyselinové akumulátory - otvorené

olovený akumulátor

Olovené - otvorené akumulátory, u ktorých ako elektrolyt je použitá zriedená kyselina sírová sú najpoužívanejšie typy na uchovanie elektrickej energie z dôvodov priaznivej ceny. Ich prevádzkovanie však vyžaduje určitú údržbu, napr. sledovanie a dopĺňanie hladiny elektrolytu. Nevýhodou je tiež nutnosť zabezpečiť odvetranie priestoru, v ktorom sa akumulátory nachádzajú, pretože výpary vznikajúce pri plynovaní zapríčiňujú koróziu okolitých železných častí.


TYP menovité napätie [V] menovitá kapacita C100 1,8V/čl. [Ah] dĺžka (L) max. [mm] šírka (B) max. [mm] výška (h1) max. [mm] výška (h2) max. [mm] hmotnosť cca [kg] typ vývodu poloha vývodu
VARTA 820 070 12 70 353 175 190 205 25 A-Terminal 1

Umiestnenie vývodov

olovený akumulátorTyp vývodu

olovený akumulátor


Navigácia:  Elektrina zo slnka a vetra >> Akumulátory >> Olovené